KNAW

Research

Geelziek hyacint, machinale detectie mogelijk? (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Geelziek hyacint, machinale detectie mogelijk? (NL)
Period 01 / 2012 - 05 / 2012
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/296546
Research number OND1347661
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In 2011 zijn hyacinten opgeplant waarvan een deel besmet is met geelziek. Van zowel de besmette hyacinten als de controlegroep zijn opnames gemaakt met het vision systeem dat ook is gebruikt voor beeldopname van TBV-zieke tulpen.

In dit project wordt de beschikbare dataset van hyacinten met geelziek geanalyseerd met behulp van (te ontwikkelen) algoritmen. Hieruit zal blijken of machinale detectie van geelziek wel of niet mogelijk is met behulp van het vision systeem van 2011.

Resultaten:
Ziekzoeken wordt toegepast om vroegtijdig besmettingen van overdraagbare ziekten zoals virus-of bacterieziekten op te sporen en door vernietiging van verdachte planten in te perken.

In deze beknopte pilotstudie is gezocht naar de mogelijkheden van opsporing van geelziek-symptomen in hyacint met een visionsysteem, veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas hyacinthi. De primaire infectie-symptomen ( spetters ) zijn vastgelegd met het visionsysteem en middels analyse en gebruik van beeldverwerkingstechnieken is nagegaan of automatische opsporing mogelijk is. Vooral contrast verandering is gebruikt als basis voor het opsporen van vlekjes, veroorzaakt door X. hyacinthi. Uit deze verkenning met een beperkt aantal planten is gebleken dat het mogelijk is een bacterieziekte in hyacint op te sporen.

Related organisations

Related people

Researcher Ir. A.H.M.C. Baltissen
Researcher Dr. J. van Doorn
Researcher Dr.ing. G. Polder

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation