KNAW

Research

Early flower water stress at Tulip

Pagina-navigatie:


Update content


Title Early flower water stress at Tulip
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/276418
Research number OND1347668

Abstract (NL)

Beschrijving
De laatste jaren is in het gewas tulp sprake van onvoorspelbare uitval als gevolg van vroege bloemverdroging. Dit onderzoek beoogt te komen tot een bewaaradvies voor zowel plantgoed als leverbaar, waarmee het risico op het optreden van vroege bloemverdroging beperkt kan worden.

Het project bestaat uit 2 onderdelen:

Inventarisatie van het sortiment en de teeltgebieden waarin het probleem zich voordoet.

Het effect bepalen van verschillende maatregelen (o.a. bewaartemperatuur en rooitijdstip) tegen vroege bloemverdroging.

Resultaten:
Sinds een aantal jaren kennen we in tulpen (voornamelijk in Strong Gold) het verschijnsel vroege bloemverdroging. Vooral in 2011 was hiervan veel schade te zien. Onderzoek naar de oorzaak ervan omvatte een enquête en een teelt- en bewaarproef. Uit de enquête bleek vroege bloemverdroging in meerdere teeltgebieden en cultivars voor te komen. Er was bij de ondervraagden een vermoeden dat de oorzaak te maken had met een vroeg seizoen in combinatie met verstikking of met hoge bewaartemperatuur. In de teeltproef werd met succes extra vroege bloemaanleg nagebootst. Deze bollen vertoonden daarna verdroging tijdens de bewaring. Verder bleek dat bij Strong Gold de bloem altijd al ver is aangelegd op het moment van rooien. In een warm voorjaar leidt dat tot problemen. Hoe verder de bloem is aangelegd, hoe meer er kans op verdroging ontstaat. Het percentage neemt ook toe bij hogere bewaartemperatuur. Het rapport sluit af met enkele adviezen.

Related organisations

Related people

Project leader Ing. M.F.N. van Dam

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation