KNAW

Onderzoek

Onbekende bacterie zantedeschia knol

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onbekende bacterie zantedeschia knol
Looptijd 01 / 2012 - 09 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1347671
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
In 2011 is onderzoek gedaan naar de invloed van uitgangsmateriaal, klimaat, gewasbescherming en substraat op de uitval tijdens de teelt van Zantedeschia. De combinatie van een lage luchtvochtigheid en een lage temperatuur resulteerde in de minste uitval en de hoogste totale bloemproductie.

De primaire aantaster die verantwoordelijk is voor het optreden van de uitval kon echter niet worden achterhaald. Op basis van visuele beoordeling wordt verondersteld dat er vrijwel zeker een bacterie bij betrokken is.

In dit vervolgproject wordt nader onderzocht welke onbekende bacterie aanwezig is in knollen met een beginnende aantasting. Ook worden maatregelen opgesteld waarmee uitval beperkt of voorkomen kan worden.

Resultaten:
Uit onderzoek in 2011 is gebleken dat er meer bacteriën in de teelt Zantedeschia aanwezig zijn die bacterierot kunnen veroorzaken dan voorheen werd aangenomen. In dit project uitgevoerd door DLV Plant in 2012 is gezocht naar de onbekende bacterie. Door jong materiaal te onderzoeken zijn weinig vervuilende onschadelijke bacteriën aanwezig wat het makkelijker maakt om bacteriën te isoleren.

Er zijn 3 onbekende pectine-afbrekende (dus potentieel schadelijke) bacteriën gevonden:
Bacillus firmus
Paenibacillus ginsengisoli / anaericanus
Xanthomonas malthophilia / Pseudomonas malthophilia

Vanuit literatuur is niet te vinden dat deze bacteriën schadelijk zijn voor planten of specifiek voor Zantedeschia. Dit is in tegenspraak met het feit dat uit de analyses van PPO Lisse blijkt dat deze bacteriën wel celwanden van planten kunnen afbreken. Het is dus aan te bevelen om een infectietoets uit te voeren op Zantedeschia-knollen om vast te stellen of deze bacteriën werkelijk een knol kunnen aantasten en bacterierot kunnen veroorzaken

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker J.P.T. Trompert
Projectleider Ing. P.J. van Leeuwen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie