KNAW

Research

Goed door grond

Pagina-navigatie:


Update content


Title Goed door grond
Period 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/283836
Research number OND1347685
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In 2010 is het project Goed door Grond van start gegaan, een initiatief van 10 bollentelers in Noord-Holland. In dit project zetten de betrokken bloembollenbedrijven een passend bodemmanagementsysteem op dat gedurende 3 jaar op een deel van het perceel wordt toegepast.

Centrale vraagstelling is: Leidt een dubbele dosering compost en de teelt van groenbemesters tot verhoging van de biodiversiteit en bodemwaarbaarheid?

De nadruk ligt hierbij op drie bodemgerelateerde ziekten: Rhizoctonia solani, Pythium en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). De bodemparameters, gewasopbrengst, mate van optreden van de betreffende ziekte en aantasting worden gedurende 3 jaar gevolgd.

Resultaten:
In de kop van Noord-Holland hebben gedurende 3 jaar vanaf 2009 tien deelnemende bollentelers gewerkt aan het managen van een duurzame bodem onder begeleiding van DLV Plant en PPO-Lisse. Doel was om via gerichte teeltmaatregelen als composttoediening en het werken met groenbemesters,naast andere duurzame maatregelen, te komen tot een weerbare bodem die het gewas minder vatbaar naken voor pathogenen. Aangetoond is dat op praktijkbedrijven deze maatregelen inderdaad tot een weerbare bodem leiden. Het middelengebruik op de bedrijven nam af, echter de input van nutriƫnten ging omhoog door toediening van organische stof, essentieel voor een bollenteelt. Uit de vele gemeten bodemparameters werd geen verklarende indicator gevonden voor ziektenwerendheid van een bodem.

Related organisations

Other involved organisations

Stichting Duurzaam Bodemleven
KAVB
Dacom

Related people

Contact person M. Compier

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation