KNAW

Onderzoek

Goed door grond

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Goed door grond
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/283836
Onderzoeknummer OND1347685
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
In 2010 is het project Goed door Grond van start gegaan, een initiatief van 10 bollentelers in Noord-Holland. In dit project zetten de betrokken bloembollenbedrijven een passend bodemmanagementsysteem op dat gedurende 3 jaar op een deel van het perceel wordt toegepast.

Centrale vraagstelling is: Leidt een dubbele dosering compost en de teelt van groenbemesters tot verhoging van de biodiversiteit en bodemwaarbaarheid?

De nadruk ligt hierbij op drie bodemgerelateerde ziekten: Rhizoctonia solani, Pythium en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). De bodemparameters, gewasopbrengst, mate van optreden van de betreffende ziekte en aantasting worden gedurende 3 jaar gevolgd.

Resultaten:
In de kop van Noord-Holland hebben gedurende 3 jaar vanaf 2009 tien deelnemende bollentelers gewerkt aan het managen van een duurzame bodem onder begeleiding van DLV Plant en PPO-Lisse. Doel was om via gerichte teeltmaatregelen als composttoediening en het werken met groenbemesters,naast andere duurzame maatregelen, te komen tot een weerbare bodem die het gewas minder vatbaar naken voor pathogenen. Aangetoond is dat op praktijkbedrijven deze maatregelen inderdaad tot een weerbare bodem leiden. Het middelengebruik op de bedrijven nam af, echter de input van nutriƫnten ging omhoog door toediening van organische stof, essentieel voor een bollenteelt. Uit de vele gemeten bodemparameters werd geen verklarende indicator gevonden voor ziektenwerendheid van een bodem.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Stichting Duurzaam Bodemleven
KAVB
Dacom

Betrokken personen

Contactpersoon M. Compier

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie