KNAW

Research

Middelen tegen trips in prei (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Middelen tegen trips in prei (NL)
Period 02 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/304680
Research number OND1347708
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Doel is om voldoende deugdelijkheidgegevens te verzamelen ten behoeve van toelatingsdossiers voor enkele insecticiden tegen trips inprei. Dit traject van dossiervorming vindt plaats in nauwe samenwerking met Duitsland.

Resultaten:
Tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) is kan zich snel vermeerderen en prei onverkoopbaar maken bij zware aantasting. Er wordt steeds gezocht naar aanvullende nieuwe middelen met een betere en/of andere werking om resistentie-ontwikkeling voor te zijn.

In twee veldproeven werden twee nieuwe middelen onderzocht. De aantasting werd beoordeeld en tripslarven geteld. De proef werd uitgevoerd met kleine planten om een hoge tripsdruk te krijgen. Toch was de uiteindelijke tripsdruk laag; alleen in de twee planting klom de populatiedruk naar een acceptabele waarde.

De referentie-behandeling met Tracer resulteert in het beste resultaat in de proef, maar gaf niet bij elke waarneming een betrouwbaar verschil ten opzichte van onbehandeld. Behandelingen met N2012TP gaven geen gewasbeschermingseffect. Toepassingen van PAI05001 resulteerden in een gering bestrijdingseffect. Toevoeging van 4 kg/ha lokfructose aan 0,23 kg/ha PAI05001 evenals 0,5 kg/ha PAI05001 gaven verschillen met onbehandeld, maar de effecten waren echter niet consequent statistisch betrouwbaar.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. H.F. Huiting
Researcher Ir. G. van Kruistum

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation