KNAW

Onderzoek

Eff. benutting P-meststoffen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Eff. benutting P-meststoffen
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1347734

Samenvatting

Probleemstelling
Akkerbouwers op met name fosfaatbindende gronden vrezen opbrengstderving bij de ingestelde en toekomstige gebruiksnormen voor fosfaat. Om deze vrees te verminderen is meer kennis nodig over bemestingstechnieken ( plaatsing ) die fosfaat beter doen benutten en over de omstandigheden waaronder die bemestingstechnieken kunnen werken. Deze kennis moet zijn weerslag krijgen in een aangepaste voorlichtingsboodschap waarbij rekening gehouden wordt met specifieke gewaseigenschappen, aanwezige bodemvruchtbaarheid en plaatsingstechnieken

Doelgroep en kennisbehoefte
Doelgroep is de praktijkpraktijk die op fosfaatbindende gronden (jonge zeeklei, regio ZW, rivierklei, gronden met lage pH) de indruk heeft niet uit te komen met ingestelde en toekomstige gebruiksnormen voor fosfaat. Doelgroep is ook het beleid (Ministeries ELI en IM, Waterschappen) dat zich bezighoudt met de problematiek van fosfaatgebruiksnormen op fosfaatbindende gronden en de reductie van fosfaatemissie.

Doelstelling project
De praktijk (technische) handvatten geven om met minder fosfaat toch aan de gewasnormen voor fosfaat te voldoen zonder dat hierbij opbrengst of kwaliteitsreducties optreden. Een betere onderbouwing geven van de voorlichtingsboodschap met betrekking tot fosfaatplaatsing bij enkele grote gewassen.

Resultaten
Het onderzoek zal de perspectieven van plaatsing van P voor een aantal gewassen zichtbaar maken, de resultaten kunnen, ondersteund door een specifieke voorlichtingsboodschap, direct worden toegepast in de praktijk.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. A.A. Pronk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie