KNAW

Research

TTNWW

Pagina-navigatie:


Update content


Title TTNWW
Period 03 / 2012 - 12 / 2012
Status Current
Research number OND1347759
Data Supplier NWO

Abstract

Het doel van het beschreven project is om allerlei bestaande componenten die ontwikkeld zijn in (o.a.) CGN en STEVIN in te passen in een workflowsysteem voor web services dat (o.a. met grote Nederlandse inbreng, bijv. MPI) ontwikkeld wordt in CLARIN-verband, en dit geheel te laten draaien op servers van erkende CLARIN-centra, met als doel faciliteiten aan te bieden voor onderzoekers uit de HSS met geen of weinig technische bagage. Deze faciliteiten moeten 1) hen in staat stellen hun onderzoeksvragen beter of makkelijker aan te pakken en 2) mogelijkheden bieden voor het formuleren van nieuwe typen onderzoeksvragen, i.e. onderzoeksvragen die voor CLARIN niet gesteld konden worden of niet doelmatig te beantwoorden waren. De webservices betreffen twee modaliteiten: tekst en spraak.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation