KNAW

Onderzoek

Resistentietoets Japanse roest in chrysant

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Resistentietoets Japanse roest in chrysant
Looptijd 04 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/294195
Onderzoeknummer OND1347777
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving: Doel is beschikbaar stellen van isolaten voor het bedrijfsleven en ontwikkeling van een toetsmethodiek met Japanse roest en chrysanten in bakken in een klimaatcel. De toets is gericht op de beoordeling van resistentie van chrysant tegen Japanse roest.

Resultaten: In Nederland is er geen publieke instelling die de bedrijven van dienst kan zijn met een toetsing van Chrysant met Japanse roest. Deze resistentietoets vereist speciale maatregelen om ongewenste verspreiding naar de omgeving te voorkomen, en specialistische kennis van de reactie van het isolaat op een reeks genotypen van de chrysant. Door bouwkundige aanpassingen en de ontwikkeling van een toetsprotocol waarbij de zieke planten in een afgesloten plastic bak worden besmet kan nu een toets worden aangeboden. De kosten van deze toets lijken voorlopig nog te hoog om aantrekkelijk te zijn voor het bedrijfsleven. Vervolgonderzoek zal zich moeten richten op verlaging van de kosten bij een gelijke of hogere betrouwbaarheid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon H. Verberkt

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie