KNAW

Onderzoek

Bouwstenen voor tripsbestrijding in chrysant

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bouwstenen voor tripsbestrijding in chrysant
Looptijd 03 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/260458
Onderzoeknummer OND1347780
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het doel is om bouwstenen te ontwikkelen voor een nieuwe geïntegreerde aanpak van trips in chrysant. Het onderzoek richt zich op: bladbewonende roofmijten, voedsel voor Orius en toepassing toplagen + voedsel voor roofmijtstimulering.

Resultaten:
De Californische trips, Frankliniella occidentalis is een moeilijk te bestrijden plaag in de chrysantenteelt. Dit onderzoek richtte zich op de verbetering van biologische bestrijding met roofmijten en roofwantsen. In een kasproef met 6 opeenvolgende teelten is de bestrijding van trips gevolgd bij 7 soorten roofmijten (phytoseiiden). Van deze soorten was Amblydromalus limonicus de beste verspreider en werd de beste bestrijding van trips bereikt met Amblyseius montdorensis en A. limonicus, beide subtropische soorten. De resultaten met Amblyseius swirskii waren net iets slechter dan deze 2 soorten. Neoseiulus cucumeris, de soort die tot nu toe veel gebruikt is, was net als Neoseiulus barkeri nauwelijks terug te vinden. Ook de inheemse soorten Amblyseius andersoni en Neoseiulus reductus vestigden zich minder goed dan de subtropische roofmijten. Bij Orius is aangetoond dat stuifmeel en bloeiende bankerplanten geschikt zijn voor vermeerdering van Orius laevigatus maar niet voor Orius majusculus. Beide soorten roofwanten konden ook doorgekweekt worden op mycofage mijten. Deze mijten bieden daarom perspectief om roofwantsen in gewassen te ondersteunen. Tot slot is aangetoond dat toplagen met mycofage mijten natuurlijke populaties bodempredatoren zoals bodemroofmijten en kortschildkevers, sterk laten toenemen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. A.H. Grosman
Onderzoeker A. van der Linden
Onderzoeker Dr.ir. G.J. Messelink

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie