KNAW

Onderzoek

Consultancy: Alternatieven voor thiram in knol- en bladgewassen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Consultancy: Alternatieven voor thiram in knol- en bladgewassen
Looptijd 10 / 2011 - 01 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1347814
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Doelstelling is het inventariseren van alternatieven ter vervanging van thiram ter bestrijding van grauwe schimmel en voorkoming van algen en mossen.

Resultaten
Uit de inventarisatie blijkt dat er weinig tot geen economische verantwoorde alternatieven zijn voor thiram in de teelten van bladgewassen (sla, andijvie) en radijs.

Een uitzondering kan zijn de ontwikkeling van coatings op natuurlijke basis (aardappelzetmeel) door Ecostyle. Dit biedt mogelijk perspectief, maar daarvoor is nog nader onderzoek nodig onder praktijkomstandigheden in de glastuinbouw. LTO Groeiservice kan hierover overleg plegen met Ecostyle.

Alternatieven als telen uit de grond, droger telen door ruimer planten en het toepassen van bodembedekkers zijn duur. Nieuwe chemische middelen zullen niet snel worden toegelaten i.v.m. strenge toelatingseisen.

Bemesten van de grond en het toepassen van natuurlijke middelen geeft vaak wisselende resultaten. Ijzersulfaat is effectief, maar milieu-onvriendelijk en kan schade aan gewassen geven.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. J. Janse

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie