KNAW

Onderzoek

Lichtemissie regels op kwaliteit roos

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Lichtemissie regels op kwaliteit roos
Looptijd 09 / 2011 - 11 / 2012
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/218566
Onderzoeknummer OND1347880
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Bepalen van de invloed van telen volgens de nieuwe lichthinder regels tov de huidige regels op de kwaliteit van Roos en via modelberekeningen bepalen onder welke buitenomstandigheden (temp. en wind) aan de nieuwe regels kan worden voldaan gegeven een gewenste belichting, verwarmingscapaciteit en ruimtetemperatuur.

Resultaten:
Op verzoek van LTO-Noord Glaskracht en de Landelijke Gewas Commissie roos is met Financiering van het Productschap Tuinbouw een onderzoek uitgevoerd bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk om na te gaan wat de invloed op de kwaliteit is bij telen volgens de nu geldende lichtemissie regels en bij telen volgens nieuwe regels zoals die nu onderwerp van gesprek zijn. Het onderzoek heeft bestaan uit twee onderdelen: een experiment (teeltproef) en een modelstudie. Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken.

De kastemperatuur onder het scherm is tijdens de periode van lichtafscherming, zoals in eerder onderzoek aangetoond, sterk afhankelijk van de buitenklimaat omstandigheden. Windsnelheid en buitentemperatuur oefenen de sterkste invloed uit op het binnenklimaat. De hemeltemperatuur heeft bij de meest voorkomende waardes een beperkt effect. Bij vorst worden de mogelijkheden voor afkoeling van de kas enerzijds door condensatiegevaar tegen het scherm en anderzijds door de vorstbegrenzing (ter voorkoming van raamschade) beperkt.

De kastemperatuur onder het scherm tijdens de periode van lichtafscherming is verder sterk afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie: De kashoogte heeft een beperkte invloed op de opwarming onder het scherm. Het type doek daarentegen (het bandjes patroon die het percentage lichtdoorlatendheid bepaalt), de grootte van het raam, en de intensiteit van de belichting zijn inrichtingsfactoren die een zeer sterke invloed hebben op de mate van opwarming van de kas onder het scherm. Daarnaast speelt de verdamping van het gewas (die op haar beurt afhankelijk is van klimaat, aanwezige bladpakket en het ras) een rol.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. N. GarcĂ­a Victoria
Onderzoeker Ir. A. de Gelder
Contactpersoon H. Verberkt

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie