KNAW

Research

Representation and Civic Participation in the Netherlands, Denmark & the United Kingdom

Pagina-navigatie:


Update content


Title Representation and Civic Participation in the Netherlands, Denmark & the United Kingdom
Period 10 / 2011 - unknown
Status Completed
Research number OND1347883
Data Supplier Montesquieu Instituut

Abstract

The study provides an overview of the interaction between interest groups and decision-makers in the three countries. It examines both formal linkages between parties and groups as well as informal patterns of contact between interest groups and the different parties. The results provide up to date information about which types of contacts different kinds of Dutch interest groups have with the different parties in Parliament. Moreover, they make it possible to systematically compare how different types of groups interact with decision-makers in the three countries. The findings show that there is a considerable degree of variation in the relationship that different parties have with civil society in the three countries. However, they also show that in spite of factors that tend to loosen bonds between interest groups and parties, interest groups of the 21st century are not separated from the parties. Civic participation still to a high extent take place through interest groups. However, there is evidence that the character of the interaction between many interest groups and parties has changed.

Abstract (NL)

Het onderzoek brengt in kaart welke wisselwerking er bestaat tussen belangenorganisaties en beleidsmakers in de drie landen. Het onderzoekt zowel de formele banden tussen politieke partijen en belangenorganisaties evenals de informele contactpatronen tussen beiden. De resultaten leveren actuele informatie over de verschillende types contacten die er bestaan tussen Nederlandse belangenorganisaties en politieke partijen in het parlement. Daarnaast kan er een systematische vergelijking plaatsvinden van hoe verschillende belangenorganisaties communiceren met beleidsmakers in de drie landen. De resultaten laten zien dat er een behoorlijke variatie zichtbaar is in de relatie tussen de politieke partijen en de samenleving in de drie landen. Het onderzoek laat echter ook zien dat ondanks factoren die erop duiden dat de banden tussen belangenorganisaties en politieke partijen losser worden, belangenorganisaties in de 21e eeuw niet gescheiden zijn van de partijen. Burgerparticipatie vindt nog steeds voor een groot gedeelte plaats via de belangenorganisaties. Anderzijds is er wel bewijs dat het karakter van de wisselwerking tussen veel belangenorganisaties en de politieke partijen veranderd is.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A. Rasmussen

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation