KNAW

Onderzoek

Onderzoek naar het EU-beleid rondom georganiseerde criminaliteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderzoek naar het EU-beleid rondom georganiseerde criminaliteit
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1347891
Leverancier gegevens Website Montesquieu Instituut

Samenvatting

Het onderzoeksproject houdt zich bezig met de vraag hoe de verschillende instituties van de Europese Unie izijn omgegaan met het probleem van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit in de afgelopen 30 jaar. Er zal gekeken worden naar de ontwikkeling van de politiek van de aandacht voor dit probleem en de manier waarop verschillende actoren in de EU dit probleem hebben geframed en gedefinieerd als reactie op signalen vanuit de omgeving. Deze studie sluit aan bij andere lopende MI- en internationale onderzoeken waarbij de focus ligt op het onderzoek van de politiek van de aandacht i. Dit onderzoek zal vooral kijken naar een grensoverschrijdend beleidsonderwerp om zo te kunnen analyseren hoe oplossingen tot stand komen gedurende een langere tijdsperiode. Formele politieke agenda's en media aandacht worden geanalyseerd naast, minder zichtbare maar zeker net zo belangrijke, voorbereidende beleidsdocumenten vanuit de EU. Het theoretische kader van deze studie, het zogenaamde punctuated equilibrium model, stelt dat aandacht binnen politieke instellingen zich in korte tijd manifesteert onderbroken door meer stabiele periodes. Het proces van georganiseerde criminaliteit en de lessen die getrokken kunnen worden uit de analyse van beleidsontwikkelingen hebben niet alleen een theoretische relevantie om agenda setting en beleidsvorming binnen de EU instellingen beter te begrijpen. Het is ook sociaal en economisch van belang om lessen te kunnen trekken uit de wijze waarop problemen ontstaan en hoe zij worden geadresseerd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie