KNAW

Research

Effectief spuiten zonder emissies, fase 1 (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effectief spuiten zonder emissies, fase 1 (NL)
Period 09 / 2011 - 06 / 2013
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/283840
Research number OND1347965
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In het project wordt onderzocht of het mogelijk is met behulp van sensoren de verdeling van de spuitvloeistof te optimaliseren en zodoende de te gebruiken hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel te verminderen.

Resultaten:
Het resultaat van een bespuiting voor gewasbescherming wordt onder andere beïnvloed door de bedekkingsgraad van de te behandelen plantendelen. Beschikbare methoden om dit te meten geven het resultaat te laat en worden nauwelijks toegepast. In dit project is een testinstallatie met bedrade sensoren ontworpen en gebouwd, die tijdens een spuitgang direct de bedekkingsgraad meet en naar de toepasser terug kan koppelen. De toepassingseisen zijn in overleg met de begeleidingscommissie vastgesteld. Het meetresultaat van de testinstallatie wordt op een computerscherm weergegeven. De marktprijs van een installatie in een draadloze uitvoering voor de praktijk wordt op minder dan 1.000 geschat. De installatie moet nu onder praktijkomstandigheden worden getoetst en de bruikbaarheid vastgesteld.

Meer informatie over de sensor in de informatiefilm Effectief spuiten in de tuinbouw en de informatiefilm Proefopstelling effectief spuiten.

Related organisations

Other involved organisations

Accenda BV

Related people

Contact person J. Klap

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation