KNAW

Onderzoek

WWB lelie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WWB lelie
Looptijd 11 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/287406
Onderzoeknummer OND1347984

Samenvatting

Beschrijving
In project "Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg" is aangetoond dat Oriëntal lelies een WWB bij 41°C kunnen verdragen mits toegepast in combinatie met 2 dagen voor- en nawarmte bij 20°C.

In dit vervolgproject wordt vastgesteld of de voor- en nawarmte kan plaatsvinden bij lagere (schuur)temperaturen. Ook wordt onderzocht of Longiflorum, LA- en OT-hybriden bestand zijn tegen een kooktemperatuur van 41°C.

Resultaten:

Uit een kookproef met lelie in 2011 bleek er bij geen enkele van de geteste cultivars opbrengstderving als gevolg van de kookbehandelingen op te treden. In de proef met een voor- en nawarmte behandeling van 1 of 2 dagen bij 10, 15 of 20°C in 2011 zijn bij geen van de geteste cultivars verschillen in geoogst bolgewicht als gevolg van verschillende voor- en nawarmte behandelingen gevonden. Wel zijn er kleine verschillen in opkomstpercentage gevonden, waar echter geen duidelijke lijn in zat. De beste bestrijding van bollenmijt werd verkregen door een WWB bij 41°C, in combinatie met voor- en nawarmte van 2 dagen bij 20°C. Uit een praktijkproef op 6 bedrijven in 2012 is wel gebleken dat er enige opbrengstderving mogelijk is bij een warmwaterbehandeling, zowel bij 2 uur 39°C als bij 2 uur 41°C, met voor- en nawarmte. Er zijn geen consequente verschillen in gevoeligheid van cultivars of groepen gevonden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker J.T.M. van Aanholt
Onderzoeker G. Slootweg

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie