KNAW

Research

Kwaliteit en energie tulpenbroei (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Kwaliteit en energie tulpenbroei (NL)
Period 10 / 2009 - 09 / 2011
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/289314
Research number OND1348035
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het onderzoek richt zich op het sturen van kasklimaat op basis van planttemperatuur bij tulpen, met als doel bladkiep te voorkomen en enrgie te besparen. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om het percentage uitval door bladkiep te verminderen door planten te verwarmen mbv infraroodverwarming.

Resultaten:
Bladkiep vormt nog steeds een groot probleem bij de broeierij van tulpen. Kasverwarming met behulp van infraroodlicht leidde tot een lager percentage bladkiep. De kosten voor energie waren in deze kas bijna 2 maal hoger dan de standaard kas. Ook kassturing door middel van dampdruk leidde tot een iets lager percentage bladkiep dan bij de gangbare instelling. De energiebesparing bij de dampdrukregeling was 4% lager dan bij de standaard regeling. Ondanks de positieve resultaten is met de huidige kennis en mogelijkheden het vroeg broeien van de plantmaat 12/op van de cultivars Leen van der Mark en Purple Prince zonder kwaliteitsproblemen nog niet haalbaar bij de waterbroei.

Related organisations

Other involved organisations

Proeftuin Zwaagdijk

Related people

Contact person M. Compier

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation