KNAW

Onderzoek

Kwaliteit en energie tulpenbroei

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kwaliteit en energie tulpenbroei
Looptijd 10 / 2009 - 09 / 2011
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/289314
Onderzoeknummer OND1348035
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het onderzoek richt zich op het sturen van kasklimaat op basis van planttemperatuur bij tulpen, met als doel bladkiep te voorkomen en enrgie te besparen. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om het percentage uitval door bladkiep te verminderen door planten te verwarmen mbv infraroodverwarming.

Resultaten:
Bladkiep vormt nog steeds een groot probleem bij de broeierij van tulpen. Kasverwarming met behulp van infraroodlicht leidde tot een lager percentage bladkiep. De kosten voor energie waren in deze kas bijna 2 maal hoger dan de standaard kas. Ook kassturing door middel van dampdruk leidde tot een iets lager percentage bladkiep dan bij de gangbare instelling. De energiebesparing bij de dampdrukregeling was 4% lager dan bij de standaard regeling. Ondanks de positieve resultaten is met de huidige kennis en mogelijkheden het vroeg broeien van de plantmaat 12/op van de cultivars Leen van der Mark en Purple Prince zonder kwaliteitsproblemen nog niet haalbaar bij de waterbroei.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Proeftuin Zwaagdijk

Betrokken personen

Contactpersoon M. Compier

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie