KNAW

Research

P-recovery

Pagina-navigatie:


Update content


Title P-recovery
Period 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1348105

Abstract

Problem definition:
In order to reduce the mineral surplus in the Dutch agriculture innovative strategies needs to be developed to process the manure of pig slurry.

Research objectives:
Several manure techniques are available to divide the pig slurry into a liquid and solid fraction. Since the liquid and solid fraction differ in composition more applications of the use of these fractions are possible. For both fractions a project plan will be developed and tested in practice together with end users. The outcome of the study will be discussed with stakeholder in order to implement the options at large scale.

Results and products:
Project plan to process liquid and solid manure fractions
Evaluation report of experiences in practice

Abstract (NL)

Probleemstelling
Er zijn veel technieken bekend met betrekking tot verwerking van dierlijke mest, vooral gericht op de productie van biogas. Met betrekking tot het opwerken tot grondstoffen die grootschalig verder verwerkt kunnen worden, is minder kennis voorhanden en is weinig ervaring in de praktijk opgedaan. Daarnaast bestaan er veel onzekerheiden over de kwaliteit van de ontwikkelde grondstoffen. Dit project dient de potentiƫle routes die de afgelopen jaren zijn beschreven nader uit te werken en via pilots in de praktijk te brengen. Zowel voor de afzet en de verwerking van de dikke fractie (relatief fosfaatrijk) en de dunne fractie (relatief stikstofrijk) dient met de ketenpartijen praktijkpilots opgezet te worden en dienen met name de technische belemmeringen die in de praktijk worden gesignaleerd weggenomen te worden. Het feitelijk naar grote praktijkschaal opzetten zal in samenwerking met het innovatienetwerk worden uitgevoerd.

Doelgroep en kennisbehoefte
Ministerie van EL&I en I&M, landbouworganisatie, provincies, Unie van Waterschappen, vereniging kunstmestproducenten Nederland (VKP) en deelnemers pilots (waterschap, RWZI, SNB, ICL).

Doelstelling project
De hoofddoelstelling van het project zijn:
1 Ontwikkelen van procesroutes voor de verwerking en afzet van de dunne en dikke fractie varkensmest
2 Testen van beide routes op praktijkschaal
3 Workshop presentatie de uitkomsten en bespreking mogelijkheden grootschalige implementatie
4 Evaluatie van de bevindingen en plan van aanpak voor mogelijke opschaling.

Resultaten
Verwacht wordt dat met de uitkomsten van deze studie praktijk inzicht wordt opgedaan van de mogelijkheden om die producten te maken die daadwerkelijk verder verwerkt en afgezet kunnen worden buiten de Nederlandse landbouw
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. P.A.I. Ehlert
Researcher Ir. O.F. Schoumans
Project leader Prof.dr.ir. O. Oenema

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation