KNAW

Research

References for Natura 2000 quality parameters

Pagina-navigatie:


Update content


Title References for Natura 2000 quality parameters
Period 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1348119

Abstract

Problem description
The Habitats directive asks for reports every six years. The second report in 2007 was focused on the conservation status of the species and habitat types. In the Dutch report, the quality parameter structure & function for habitat types and the quality of habitat for the species were based mainly on expert judgement. A harmonized procedure to assess these quality parameters is not yet available.

Objectives
A harmonized underpinning and documentation of references for quality parameters of habitat types and species and of procedures to assess these qualities at the national level.

Results and products
a report and database containing

an overview of (inter)national assessment criteria, measures, reference values and quality assessment procedures for habitattypes and species (Annex I-V)

references for quality parameters needed for reporting under Article 17 a practical procedure for quality assessment of habitattypes and species under Article 17

a proposal for up-scaling of quality indicators based on point sampling or specific areas (regions, sites) to the national level

case studies that apply the proposed procedures for a selection of habitats and species

a proposal to harmonize quality assessments at the national level (Artcile 17) and for sites (Standard Data Forms)

Abstract (NL)

Probleemstelling
De Habitatrichtlijn verplicht Nederland tot het op termijn bereiken van een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau van habitattypen en soorten. Naast de aspecten verspreiding en oppervlakte is de landelijke kwaliteit van habitattypen en van leefgebieden van soorten hierbij bepalend (zoals beschreven in het Natura 2000-Doelendocument). Tot nu toe is veel basismateriaal en expertise voor het beoordelen van kwaliteitsparameters voor kwaliteit van het habitattype (structuur & functie) en leefgebiedkwaliteit bijeengebracht en toegepast maar de onderbouwing van dit materiaal, de beoordelingscriteria, maatlatten en referentiewaarden en van de werkwijze zijn nog niet toereikend. Ook is nog niet helder gedefinieerd hoe het eindstation eruit ziet (hoe mooi of goed moet de heide zijn, voordat Nederland klaar is?).

Doelstelling project
Onderbouwing van een praktische beoordelingswijze van de parameter structuur & functie (habitattypen) en de kwaliteit van leefgebied (soorten) voor rapportage van de staat van instandhouding op landelijke niveau (HR artikel 17) inclusief definities van eindstations (gunstige kwaliteit) voor habitattypen en soorten

Afstemming van kwaliteitsbeoordeling op nationale schaal en gebiedsniveau (Standaard Data Form) inclusief voorstel van werkwijze voor up-scaling (aggregatie) van regio/gebied/steekproef naar nationaal niveau.

Resultaten
Inventarisatie van (inter)nationale beoordelingscriteria, maatlatten, referentiewaarden en werkwijzen gebruikt bij de kwaliteitsbeoordeling van habitattypen en leefgebieden op nationaal en regionaal schaalniveau.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. H.P.J. Huiskes
Researcher Ing. D.R. Lammertsma
Researcher F.G.W.A. Ottburg
Researcher Dr.ir. M.E. Sanders
Researcher Drs. A.M. Schmidt
Researcher A.G.M. Schotman
Project leader Dr.ir. R.J. Bijlsma

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation