KNAW

Onderzoek

Agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348145

Samenvatting

Probleemstelling
Wat zouden agrarische bedrijven in een vernieuwde vorm aan de kwaliteit van natuur kunnen bijdragen?
Welk natuurkwaliteiten kunnen onder welke voorwaarden worden verwacht? Levert deze natuur een bijdrage aan de internationale natuurverplichtingen?
Wat zijn nieuwe manieren om boerenbedrijf en natuur te combineren (nieuwe combi s); welke randvoorwaarden gelden voor functionaliteit cq inpasbaarheid; leveren zulke bedrijven een bijdrage aan duurzaamheid; zijn zulke bedrijven concurrentiekrachtig?
Wat zijn de uitvoeringsaspecten die hierbij aan de orde zullen zijn (o.a. kosten, potentiële omvang, in hoeverre is aanvullend beleid nodig, in hoeverre passend bij de GLB-ontwikkelingen?)

Doelstelling project
Fase 1: Een beknopt functioneel resumé over succes en falen van het agrarisch natuurbeheer tot nu toe (succes- en faalfactoren). Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de perceptie hiervan bij de verschillende stakeholders. Nader overleg met opdrachtgever/BC over onderzoeksaccenten mede op grond van resumé.

Fase 2: Het uitwerken van de onderzoeksaccenten uit fase 1, bijvoorbeeld nieuwe combi's van agrarische bedrijfsvoering en natuur. Daarbij aandacht te schenken aan het type natuur dat gewenst en inpasbaar is (bijdragend aan biodiversiteit c.q. internationale verplichtingen, functionaliteit c.q. duurzaamheid van de bedrijfsvoering, beleefbaarheid van het landschap). De te maken keuzes worden met stakeholders kortgesloten. Bij de onderscheiden combi's: het bepalen van de te verwachten natuurwaarde, de inpasbaarheid, de duurzaamheid, de kosten en de mate van benodigd aanvullend beleid (landelijk, EU).
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Problem description
So far, results of the agri-environmental schemes in the Netherland have lagged behind expectations. Nevertheless, the potential significance of the farms for the qualities of nature and landscape are still assigned as important. Policy aims to give renewed substance to combine farms and biodiversity (nature, ecosystem services, amenity).

Objectives
The question is whether such combinations can be developed. What value might these combinations deliver to biodiversity, sustainability and amenity. How might these fit in current and developing CAP?

Results and products
A report on the causes of success and failure of agri-environmental schemes pursuable levels of ambition with respect to biodiversity, sustainablity of agricultural management route maps for working out new combinations of agricultural management and biodiversity constraints on these combinations such as spatial scale, hydrology, nutrient level, management regime 3-5 applications costs involved etc.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. R.J. Bijlsma
Onderzoeker Ing. H.P.J. Huiskes
Onderzoeker Dr.ir. D. Kleijn
Onderzoeker Ir. G. Migchels
Onderzoeker Dr. W.A. Ozinga
Onderzoeker Ing. R.A.M. Schrijver
Onderzoeker Ir. T.A. Vogelzang
Projectleider Dr. T.C.P. Melman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Themagebied BO-11 Natuur en Regio

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie