KNAW

Onderzoek

Beoordelingskader nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer (HD3507)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Beoordelingskader nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer (HD3507)
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2014
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/317058
URL http://edepot.wur.nl/297779
Onderzoeknummer OND1348145

Samenvatting

Het ministerie van EZ is bezig met de voorbereidingen van de vernieuwing van het stelsel van agrarisch natuurbeheer. Het idee is dat de beheercollectieven uitgenodigd gaan worden om offertes op te stellen, onder meer gericht op de versterking van de biodiversiteit (naast milieu- en klimaatdoelen). Het minsterie heeft behoefte aan een systematiek waarmee de offertes kunnen worden beoordeeld op hun effectiviteit ten behoeve van de biodiversiteit, mede in relatie tot economische efficiƫntie en duurzaamheid.

Het beoordelen van gebiedsoffertes van collectieven op wetenschappelijke basis vergt een gestructureerde aanpak. Om de tijd gemoeid met de beoordeling zo beperkt mogelijk te houden verdient het aanbeveling gebruik te maken van kennissystemen. Bijkomend voordeel is dat bestaande deskundigheid dan centraal wordt benut en gelijke beoordeling mogelijk maakt van alle offertes.

De hoeveelheid werk om tot zo n systematiek te komen wordt bepaald door de gewenste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de beoordeling. Bedacht moet worden dat de beschikbare ecologisch inzichten op dit punt zo hun beperkingen hebben: we weten gewoon niet alles.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. R.J. Bijlsma
Onderzoeker Ing. H.P.J. Huiskes
Onderzoeker Prof.dr.ir. D. Kleijn
Onderzoeker Ir. G. Migchels
Onderzoeker Dr. W.A. Ozinga
Onderzoeker Ing. R.A.M. Schrijver
Onderzoeker Ir. T.A. Vogelzang
Projectleider Dr. T.C.P. Melman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie