KNAW

Research

Synthesis of TEEB projects from the perspective of business cases

Pagina-navigatie:


Update content


Title Synthesis of TEEB projects from the perspective of business cases
Period 01 / 2012 - 12 / 2013
Status Current
Research number OND1348168

Abstract (NL)

Probleemstelling
Dit project is naderhand vervangen door de synthese studie van TEEB. In principe willen wij op 3 manieren aandacht schenken aan verdienmodellen, namelijk via voorbeelden van groene richtlijnen, een overzicht van de state of the art hoe Nederlandse bedrijven over biodiversiteit denken en voorbeelden van goede praktijken.

Doelstelling project
Dit project is naderhand vervangen door de synthese studie van TEEB.

Publicatie van een Special Issue over praktische verdienmodellen met natuur en biodiversiteit in het Tijdschrift Change. In overleg met de hoofdredacteur streven we naar een reliefrijk beeld, dwz, niet alleen successen melden, maar ook de weg er naar toe en enige achtergrond in hoeverre natuur en biodiversiteit nu bij bedrijven leeft.

- Voorbeelden van groene richtlijnen: Voor veel bedrijven zijn (internationale) normen en richtlijnen leidend bij het ontwikkelen van en rapporteren over mvo. Voorbeelden zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), ISO26000 en de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (Brown, de Jong et al. 2009; Pojasek 2011). Ook binnen een keten wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van generieke of sectorspecifieke standaarden waarmee kwaliteit en duurzaamheid van product en productieproces voorgeschreven wordt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld NTA8080 (Richtlijn voor duurzame biomassa), MSC en Rainforest Alliance. Het LEI is betrokken bij het WUR-brede Sustainability Consortium. De vraag is of en hoe natuur en biodiversiteit in deze richtlijnen meegenomen worden. Zien de verantwoordelijke actoren het belang van deze onderwerpen? Onder welke condities is zorg voor natuur en biodiversiteit te vangen in een richtlijn?

- Resultaten uit de enquete Biodiversiteit en bedrijven: hoe denken de Nederlandse bedrijven over biodiversiteit en hun eigen bijdrage erin
- Voorbeelden van goede praktijken door bedrijven: Buiten voorbeelden van Green Deals en de totstandkomeing ervan, zijn er ook al bedrijven langer bezig met het zoeken naar juiste vorm en inhoud, met name op productniveau. Bij producten raakt men aan de wensen van consumenten enerzijds en bedrijfsprocessen en de keten van een bedrijf anderzijds. Succesvolle voorbeelden van een groen georganiseerde productieketen zijn CONO (Ben & Jerries ijs, Beemsterkaas), Eneco (groene stroom), Peeze (koffie) en Gulpener (bier). Andere voorbeelden betreffen samenwerkingen tussen ondernemers met natuurbeheerders.

Resultaten
Dit project is naderhand vervangen door de synthese studie van TEEB.
In het kader van RIO+20 wil men graag nieuwe inzichten in verdienmodellen en goede praktijken verspreiden. Publicatie van het Special Issue ondersteunt de bijdrage van EL&I aan het Rio+20 congres.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. M.M.M. Overbeek
Project leader Ir. C.M.A. Hendriks

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation