KNAW

Research

Making a research agenda for the application of grass from road side...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Making a research agenda for the application of grass from road side verges etc. in a biobased economy
Period 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1348169

Abstract (NL)

Probleemstelling
Er is onvoldoende zicht op de veelbelovende ketens van verwerking van niet-landbouw maaisel (natuurgras, bermgras en gras van openbaar groen m.u.v. slootmaaisels) in relatie tot de kwaliteiten van deze maaisels.

Welke waardegevende bestanddelen van het gras zijn relevant en wat is hierover bekend. Wat weten we nog niet en tot welke onderzoeksagenda leidt dit.

Doelstelling project
Doel is het ontwikkelen van een onderzoeksagenda voor niet-landbouwmaaisel (natuurgras, bermgras en gras van openbaar groen m.u.v. slootmaaisels).
Deze onderzoeksagenda wordt opgesteld samen met vertegenwoordigers van de sector, betrokken bij de ketens van verwerking.

Resultaten
Resultaat is een rapportage bevattende:
- de meest relevante verwerkingsroutes voor gras (natuurgras, bermgras en gras van openbaar groen m.u.v. slootmaaisels)
- de criteria die deze verwerkinsgroutes stellen aan gras Voor maximaal drie gekozen verwerkingsroutes bevat de rapportage:
- een overzicht van de relevante eigenschappen van het gras (waardegevende bestanddelen, lastige stoffen, zoals zware meatlen, zwerfvuil);
- een overzicht van wenselijke logistieke stappen in deze verwerkingsroutes
- in beeld brengen welke data nog missen mbt relevante eigenschappen
- een classificatie van maaisels
- een gewenste onderzoeksagenda, gericht op de mogelijkheid van een 'green deal'

Doel is voor de meest relevante ketens van verwerking na te gaan welke criteria deze verwerkingsroutes aan de maaisels stellen, wat daarover reeds bekend is en wat we nog niet weten.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. P.A.I. Ehlert
Researcher Dr.ir. H.W. Elbersen
Researcher Ir. A. de Jong
Researcher Dr. K.B. Zwart
Project leader Ir. J.H. Spijker

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation