KNAW

Research

Presidents of the European Commission (1958-2010)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Presidents of the European Commission (1958-2010)
Period 12 / 2009 - 02 / 2013
Status Current
Research number OND1348267
Data Supplier Montesquieu Instituut

Abstract

Of the first four presidents a brief overview was published in a book edited by the Belgian historian Michel Dumoulin, The European Commission 1958-1972: History and Memories of an Institution (2007) . The forthcoming publication will try to fill in the historiographical gap and will analyze the role that each president has played and their significance in the debate on European integration.

Abstract (NL)

Over de voorzitters van de Commissie en hun bijdrage aan de Europese integratie is tot op heden geen comparatief overzichtswerk verschenen. Wel zijn er van de eerste vier voorzitters korte schetsen verschenen in de door Belgische historicus Michel Dumoulin geredigeerde bundel De Europese Commissie 19581972. Geschiedenis en herinneringen van een instelling (z.pl., 2007). Dit project wil in deze historiografische leemte voorzien. Beoogd wordt een bundel samen te stellen met biografische schetsen van alle (elf) voorzitters die leiding hebben gegeven aan de Europese Commissie vanaf haar aantreden in 1958: Walter Hallstein, Jean Rey, Franco Malfatti, Sicco Mansholt, Francois-Xavier Ortoli, Roy Jenkins, Gaston Thorn, Jacques Delors, Jacques Santer, Romano Prodi en José Manuel Barroso. Invalshoek van de biografische schetsen is de rol die deze personen als voorzitter van de Europese Commissie hebben gespeeld en hun betekenis voor de Europese integratie.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. J. van der Harst
Project leader Prof.dr. G. Voerman

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation