KNAW

Onderzoek

Milieu op je bord

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Milieu op je bord
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348374

Samenvatting

Probleemstelling
Dierenwelzijn is een eco-gerelateerde waarde die door consumenten als relatief belangrijk wordt gewaardeerd. Andere duurzaamheidskenmerken als milieuvriendelijk wegen in de ogen van de consument minder zwaar bij het aankopen van voedingsproducten. Het probleem is dat onduidelijk is hoe andere minder belangrijke geachte voedselkwaliteitswaarden toch meegenomen kunnen worden in het proces van verduurzaming via de markt. Welke te onderbouwen milieu-indicatoren zouden het meeste perspectief bieden in de marketing en communicatie?

Doelstelling project
Dit project richt zich op het concretiseren van perspectiefvolle oplossingsrichtingen voor het vermarkten van milieuprestaties. Welke milieu-indicatoren bieden kansen in de business to consumer marketing?

Resultaten
De opzet en uitvoering van het onderzoek wordt in samenspraak met het bedrijfsleven vastgesteld. Dit biedt de beste garantie op een goede doorwerking van de resultaten. Het verwachte resultaat is meer inzicht in de wijze waarop kan worden voortgebouwd op de succesvolle introductie van het tussensegment.

Samenvatting (EN)

This project aims at realizing the promising solutions for the marketing of environmental performance. Environmental indicators which provide opportunities in the business to consumer marketing?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie