KNAW

Onderzoek

Verkenning gebruik van beeldtaal op verpakkingen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verkenning gebruik van beeldtaal op verpakkingen
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348378

Samenvatting

Probleemstelling
Symbooltaal dient algemeen en begrijpelijk te zijn. Zodoende zouden er sector-brede afspraken moeten worden gemaakt over dergelijke afdankinstructies en duurzaamheidsaspecten in symbooltaal, maar dan moet er wel een goed passend voorstel liggen dat ten minste 10 jaar mee kan en voldoet aan alle eisen en wensen van het verpakkende bedrijfsleven, afzetpartners, consumentenorganisaties, afvalbedrijven en overheidsinstanties. Een goed aanknopingspunt is het systeem van Marks & Spencer, waarbij op een deel van etiket zowel via symbooltaal de herkomst wordt verduidelijkt als een afdankinstructie wordt meegegeven. De symbooltaal wordt via flyers in de winkel en via een website verhelderd. Voor beide categorie├źn (herkomst en afdanken) zijn er wel vragen of de Engelse rubricering overeenkomt met de Nederlandse situatie. Onbekend is of een Nederlandse versie hiervan op brede steun van alle betrokkenen zou kunnen rekenen en hoe die versie er nu precies uit zou moeten zien.

Doelstelling project
Doel is:
Het transparant maken van alle voorwaarden en wensen die betrokkenen stellen ten aanzien het gebruik van symbooltaal omtrent de duurzaamheidsaspecten en afdankinstructies. Het doen van een voorstel dat aan zo veel mogelijk eisen en wensen kan voldoen en in een gezamenlijk overleg zoeken naar consensus hieromtrent. Dit voorstel dient aan te sluiten bij andere Europese voorbeelden (zoals dat van Marks & Spencer) om Europese uniformiteit in het algemeen na te streven zonder dat dit te kort zou doen aan de specifiek Nederlandse situatie.

Resultaten
De opzet en uitvoering van het onderzoek wordt in samenspraak met het bedrijfsleven vastgesteld. Dit biedt de beste garantie op een goede doorwerking van de resultaten. Het uitgewerkte voorstel wordt gedeeld met verpakkingsontwerpers en alle andere belanghebbenden, zodat het gebruik ervan bespoedigd wordt. Het feitelijke gebruik van dergelijke symbolen zal veel breder zijn dan alleen de verpakkingen voor biologische levensmiddelen en dus de doorwerking op het traditionele segment zal naar verwachting groot zijn. Feitelijk toepassing van de symbolen zal van veel aspecten afhangen, inclusief het vrij bedrukbare oppervlak per verpakkingseenheid en de wens van de retailer en / of producent zich snel te onderscheiden.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The Dutch producers of organic food products have a clear need for the development and implementation of clear symbols to be used on packages and that would assist the consumer in understanding the origin of the packaging material, the related sustainability aspects and to give the consumer clear instructions for discarding the packaging. In the United Kingdom one retailer has developed such a system of symbols and this could be a good starting point for the development of the Dutch symbols that fulfill all the expectations and demands of the stakeholders. This project intends to develop such a set of symbols that are supported by preferably all stakeholders and to disseminate the symbols and their use via press releases, lectures and a website to the food packaging industry. Initially the producers of organic food are targeted, but this set of symbols can be used much broader and is expected to be also used by conventional producers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie