KNAW

Research

Sustainable Purchasing Criteria

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sustainable Purchasing Criteria
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348430

Abstract

At present the criteria for sustainable procurement have to be revised. This project aims to develop a model for the Sustainable Purchasing Criteria developed broadly applicable to food products. The support of FNLI and Veneca will be organized.

Abstract (NL)


Een model voor de Criteria Duurzame Inkoop voor diverse productontwikkelingen ontbreekt op dit moment. Het gaat daarbij vooral om inkoop door de overheid.

Doelstelling project
De ontwikkeling van een model voor de Criteria Duurzame Inkoop dat op diverse product(categorie)en kan worden toegepast. Daarbij voortbouwend op het model dat NZO heeft ontwikkeld voor de zuivelproducten.

Resultaten
De opzet en uitvoering van het onderzoek wordt in samenspraak met het bedrijfsleven vastgesteld. Dit biedt de beste garantie op een goede doorwerking van de resultaten. De ontwikkeling van een model voor de Criteria Duurzame Inkoop dat op diverse product(categorie)en kan worden toegepast. Daarmee zijn de overheid en de toeleveranciers in staat om invulling te geven aan de maatschappelijke wens om te komen tot duurzame inkoop van producten door de overheid.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation