KNAW

Onderzoek

Natura 2000 Referentiewaarden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natura 2000 Referentiewaarden
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1348469

Samenvatting

Probleemstelling
Voor de beoordeling van de staat van instandhouding van soorten en typen zijn de Favourable Reference Values (FRV's) een essentieel onderdeel.

Bij afwegingen c.q juridische afwegingen moet men weten of deze FRV's op de juiste wijze tot stand zijn gekomen. Deze waarden zijn vaak door Nederlandse experst vast gesteld, waardoor een intarnationale review noodzakelijk is c.q wenselijke is (ook aan gegeven door EL&I).

Doelstelling project
In 2011 zijn voor het eerst de FRV's voor 'population' en 'range' compleet ingevuld voor de betreffende habitatrichtlijnsoorten en -typen. In 2012 worden de volgende aspecten nog verwerkt:

Begin 2012 tot 1 februari zal door EL&I nog aangegeven of er losse eindjes c.q. onduidelijkheden zijn m.b.t. het ingevulde in 2011.
In de eerste helft van 2012 zal door Alterra de opvulling van de range worden doorgevoerd. Deze moet worden toegepast op de range zoals die in 2011 door de deskundigen is aangeleverd. In 2012 zal een review worden opgezet voor de ingevulde FRV's van 2011. Hiervoor zullen de invullers van 2011 samen met Alterra/De Vlinderstichting om tafel zitten met intenationale externe deskundigen. De lijst van deze externe deskundigen zal in overleg met EL&I worden bepaald.
Een review met internationale deskundigen zou bijvoorbeeld plaats kunnen vinden bij het INBO in Belgiƫ. Een groot voordeel is dat de Vlamen de Nederlandse taal beheersen en dus eenvoudig de documenten van 2011 tot zich kunnen nemen. Uiteraard kunnen ook deskundigen vanuit andere landen worden verzocht om aan te schuiven. De uiteindelijke doelstelling van deze review is om gezamenlijk te bepalen of de ingezette weg voor 'population'en 'range' de juiste weg is en of de aannames hierin 'hout' snijden.

Resultaten
De resultaten van de review voor de FRV's 'population' en 'range' worden eind 2012 opgeleverd in een werkdocument.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider F.G.W.A. Ottburg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie