KNAW

Onderzoek

Natura 2000 Leefgebied soorten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natura 2000 Leefgebied soorten
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1348471

Samenvatting

Probleemstelling
Voor de beoordeling van de landelijke staat van instandhouding van soorten dient een oordeel geveld te worden over het aspect leefgebied . Tevens dient in het StandaardDataFormulier per Natura2000 gebied aangegeven worden wat de kwaliteit van het leefgebied is voor de soorten waar het gebied voor is aangewezen.

Doelstelling project
Het project zal bijdragen aan de afstemming tussen de monitoringsinspanningen in het kader van SNL en de kennisbehoeften binnen VHR-rapportages.

Resultaten
Alterra-rapport.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. R. Pouwels

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie