KNAW

Onderzoek

Landschap in BvdL

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Landschap in BvdL
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348501

Samenvatting

Probleemstelling
Het project brengt de voor de Balans van de Leefomgeving relevante kennis bijeen op het gebied van de volgende drie vaste onderwerpen:

1. Evaluatie landschap en Nationale Landschappen
2. Evaluatie recreatie en wonen in relatie tot natuur en landschap
3. Evaluatie beheer (agrarisch, particulier, NB-organisaties)

Er wordt gewerkt vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines, zodat ook de samenhang tussen beleid, maatschappij en de fysieke leefomgeving (natuur, bos, landschap) aandacht krijgt.

Doelstelling project
In dit project worden de hierboven genoemde integrale beleidsevaluaties uitgevoerd. Het doel daarvan is de actuele gegevens over bos, natuur en landschap in hun relevante beleidsmatige en maatschappelijke context te verzamelen en te analyseren en de resultaten daarvan in hun maatschappelijke context te plaatsen, zodat deze bruikbaar zijn voor de BvdL.

Resultaten
De resultaten van het project worden vastgelegd in de vorm van artikelen met de volgende onderwerpen:
1. Landbouw in relatie tot landelijk gebied
2. Zelforganisatie in het natuurbeleid

De artikelen vormen de basis van en onderbouwing voor de ten behoeve van de BvdL te leveren tekstbijdragen. De productie van deze tekstbijdragen maakt echter geen deel uit van dit project, maar vindt plaats in project WOT-04-010-033
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider ing. W. Nieuwenhuizen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie