KNAW

Research

Verbeteren/borging graadmeterset natuurkwaliteit land (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Verbeteren/borging graadmeterset natuurkwaliteit land (NL)
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348513

Abstract (NL)

Probleemstelling
De graadmeters die gebruikt wordt voor biodiversiteitnatuur, zijn deels nog gestoeld op de oude EHS-systematiek van natuurdoeltypen ipv op die van SNL/Natura2000. Die voor het agrarisch gebied voldoen nog niet aan de PBL-kwaliteitseisen. Voor belevingsnatuur ontbreken indicatoren.

Doelstelling project
Graadmeters met kwaliteit status A waarmee de trend in kwaliteit van de (terrestrische) natuur (in natuur- en agrarisch gebied) beschreven kan worden. Voor de invalshoek intrinsieke waarden van biodiversiteitnatuur zijn de beleidsdoelen voor Natura2000 (op gebiedsniveau en landelijk), SNL, EU-BAP 2020 enCBD daarbij prioritair. Daarnaast zijn indicatoren voor ecosysteemdiensten (belegd in 2.1) en belevingsnatuur prioritair.

Resultaten
Aanpassingen aan de lokale doelrealisatiegraadmeter i.v.m. SNL-traject en HNV zullen in afzonderlijke rapportages uitgebracht worden. Werkdocument voor graadmeter Natuurkwaliteit agrarisch gebied - status A. Factsheet van model voor zeldzame soorten v1.0. Werkdocument voor de opzet van een belevingsgraadmeter.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation