KNAW

Research

Natuurkwaliteit zoete wateren: Toetsing ontwerpersconcepten voor...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Natuurkwaliteit zoete wateren: Toetsing ontwerpersconcepten voor zoet-zout, hermeandering (NL)
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348514

Abstract (NL)

Doelstelling project
Voor het Planbureau Leefomgeving (PBL) is het belangrijk om toegang te hebben tot actuele kennis van de biodiversiteit in zoetwater milieus om deze te gebruiken bij beleidsanalyses en verkenningen. Voor het zoete water is gekozen voor aansluiting op de Kaderrichtlijn Water (KRW), en Natura2000. Maar voor de ecologische effecten van beleidsmaatregelen is de onderbouwing met wetenschappelijke kennis van belang .
Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de doelmatigheid van investeringen in natuur/waterbeleid door kennis te ontwikkelen en de informatie voor de Leefomgevingverkenningen van PBL wetenschappelijk te onderbouwen.

Resultaten
Het resultaat is inzicht in de doelmatigheid van investeringen in natuur/waterbeleid

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation