KNAW

Onderzoek

Recreatieve potenties en baten van een multifunctioneel landelijk gebied

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Recreatieve potenties en baten van een multifunctioneel landelijk gebied
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348517

Samenvatting

Doelstelling project
De maatschappelijke betekenis van natuur en landschap krijgt veel aandacht. Dit wordt mede gevoed door de beleidsmatige ambitie maatschappelijke partners meer te betrekken bij de financiering van natuur- en landschapskwaliteit. Het is echter moeilijk die maatschappelijke betekenis te duiden. Het recreatieve gebruik is één van de uitingen van de maatschappelijke betekenis van natuur en landschap.

Het doel van dit project is meer inzicht te geven in de recreatieve betekenis van natuur en landschap als aspect van de maatschappelijke betekenis daarvan.

hoe en waarom verandert het recreatieve gebruik van natuur en landschap?
welke baten levert recreatie in natuur en landschap op?
verkenning van potentiële bijdrage aan natuur en landschap van recreatieondernemers

Resultaten
EL&I wil bewerkstelligen dat private partijen gaan investeren in de kwaliteit van natuur en landschap. De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk of en in welke mate recreatieondernemers daartoe bereid zullen zijn. Bovendien leveren deze resultaten input voor de evaluatie van de effecten van de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid in de Balans van de Leefomgeving 2014. De kennis is daarnaast ook toepasbaar om in Natuurverkenningen de inbreng vanuit de recreatiesector te kunnen voorspellen.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. C.M. Goossen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie