KNAW

Onderzoek

Handelsketens en ecosysteemdiensten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Handelsketens en ecosysteemdiensten
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348520

Samenvatting

Probleemstelling
De betekenis voor verschillende betrokken actoren kan zowel op lokaal, regionaal als mondiaal niveau worden beschouwd, De verschillende waarden die aan diensten worden gehecht hebben deels met welvaartsverschillen te maken, en deels met de aard van de geleverde dienst.

Per grondstof worden alle belangen rondom een keten in beeld gebracht, en gewaardeerd volgens een maatschappelijke kosten-baten (MKBA) analyse . Hiervoor moeten per grondstof geschikte casussen worden geselecteerd uit de kennis-basis die inmiddels in verschillende projecten en landen is opgebouwd.

Een vergelijking zal gemaakt worden tussen verschillende productiesystemen, waarbij in verschillende mate met die diensten rekening wordt gehouden. De manier waarop in duurzame productiesystemen met die diensten wordt omgegaan zal vergeleken worden met meer conventionele manieren (die vooral uitgaan van maximalisatie van primaire product). De meerwaarde van duurzame productie kan zo uitgedrukt in een verandering van de marginale waarde van geleverde producten en diensten.

Doelstelling project
In beeld brengen van de betekenis van ecosysteemdiensten bij productie van grondstoffen zoals soja, palmolie, hout en andere prioriteiten uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit en het Initiatief Duurzame Handel.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek worden in een WOt-werkdocument, aangevuld met een WOt-paper vastgelegd.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. L.C. Braat
Onderzoeker Dr. A. Gaaff
Projectleider Dr. E.J.M.M. Arets

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie