KNAW

Onderzoek

Kansen natuur en landschap bij duurzame landbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kansen natuur en landschap bij duurzame landbouw
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348529

Samenvatting

Doelstelling project
De Nederlandse landbouw- en voedingssector nemen mondiaal een prominente plaats in, zeker als het gaat om innovatief vermogen. De speelruimte in het Nederlandse beleid voor landbouw en biodiversiteit wordt voor een belangrijk deel Europees bepaald.

Veel maatschappelijke partijen betuigen dat een transitie nodig is naar duurzame landbouwvormen en voedselsystemen waarin veel meer rekening wordt gehouden met natuur, milieu en landschap. Hoe deze transitie zich moet voltrekken, daarover bestaat echter - zowel binnen als buiten de wetenschap - veel minder consensus.

Discussies over de verschillende veranderroutes en alternatieven kunnen zelfs hoog oplopen omdat ze elkaar lijken uit te sluiten. Het debat is gecompliceerd en niet met een beroep op de wetenschap te beslissen. Bovendien zal elke voorgestelde veranderingsroute rekening moeten houden met instituties en gevestigde belangen en de politieke en maatschappelijke haalbaarheid van voorstellen.

De ambitie van dit onderzoeksproject is mogelijkheden en alternatieven voor een duurzame landbouw meer concreet te verbeelden en te analyseren welke institutionele condities hier bepalend zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat er geen uitgetekende marsroute is. Meerdere routes en combinaties van strategieën zijn mogelijk.

Het project beoogt een bijdrage te leveren aan het Strategisch Meerjarenprogramma Biodiversiteit, Voedsel en Ontwikkeling van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL).

Resultaten
Inzicht in de onderliggende assumpties en visies van uiteenlopende stakeholders kan bijdragen aan meer begrip van elkaars initiatieven. De resultaten van dit project kunnen op deze wijze een (meer) vruchtbaar debat aanmoedigen waarin oog bestaat voor verschillende perspectieven die elk hun eigen logica en vertrekpunt hebben. Inzicht in de institutionele (rand)voorwaarden kan verhelderen welke gevestigde structuren en/of belangenconstellaties problematisch zijn voor de verschillende verduurzamingsinitiatieven en hoe deze mogelijk zijn te veranderen of te doorbreken. Hier geldt wederom dat de oplossing eerder is te zoeken in een combinatie van strategieën, dan het uitstippelen van één vaste marsroute.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. J.C. Dagevos
Onderzoeker E.M. van Mil (MSc)
Projectleider Dr. H.C.M. de Bakker

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie