KNAW

Research

A region-oriented approach to encourage ecosystem services

Pagina-navigatie:


Update content


Title A region-oriented approach to encourage ecosystem services
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348535

Abstract (NL)

Doelstelling project
De bescherming van ecosysteemdiensten gebeurt veelal op gebiedsniveau waar meerdere ecosysteemdiensten en beleidsprikkels van toepassing zijn. Het is moeilijk om de bescherming aan afzonderlijke ecosysteemdiensten toe te rekenen. De vraag is of een gebiedsgerichte aanpak helpt om de benutting van ecosysteemdiensten te stimuleren en daarmee ook de instandhouding en ontwikkeling van deze diensten te bevorderen.

Het doel van dit project is :
-inzicht in de mogelijkheden om de benutting van ecosysteemdiensten middels een gebiedsgerichte aanpak te stimuleren.
- Uitwerken van de belangrijkste factoren die de instandhouding en beheer van deze diensten bevorderen.
- Inzicht in de factoren die daarbij belemmerend werken
- welke instrumenten kunnen dergelijke belemmeringen verminderen.

Resultaten
Het resultaat is een antwoord op de vraag of een gebiedsgerichte aanpak helpt om de benutting van ecosysteemdiensten te stimuleren en daarmee ook de instandhouding en ontwikkeling van deze diensten te bevorderen.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J. Vreke

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation