KNAW

Onderzoek

Evaluatie Modelcomplexiteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Evaluatie Modelcomplexiteit
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348536

Samenvatting

Doelstelling project
Om de Nederlandse regering te kunnen voorzien van verkenningen en evaluaties van het gevoerde of voorgenomen beleid ontwikkelt het Planbureau voor Leefomgeving(PBL) een samenhangend raamwerk van onderling afgestemde graadmeters, modellen en (ruimtelijke) informatiebestanden.
Er is onvoldoende inzicht in het evenwicht tussen het toepassingsgebied, ons begrip van het systeem, de modelcomplexiteit en de beschikbare gegevens voor de verschillende componenten en aggregatieniveaus in het PBL-raamwerk van onderling afgestemde graadmeters, (vereenvoudigde) modellen en (ruimtelijke) informatiebestanden.
Het in kaart brengen van de mate waarin er sprake is van evenwicht, en desgewenst een verbetering van dit evenwicht moet de kwaliteit van de uitspraken op basis van dit instrumentarium verhogen.

Resultaten
Het resultaat is een versterkt evenwicht tussen de modeltoepassing, de modelcomplexiteit, ons begrip van het systeem en de beschikbare gegevens voor de verschillende componenten en aggregatieniveaus in het PBL-raamwerk van onderling afgestemde graadmeters, (vereenvoudigde) modellen en (ruimtelijke) informatiebestanden.
Dit verhoogt de kwaliteit van de uitspraken op basis van dit instrumentarium.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. D.J.J. Walvoort
Projectleider Dr. G.A.K. van Voorn

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie