KNAW

Research

Combination of knowledge for integrated policy analysis

Pagina-navigatie:


Update content


Title Combination of knowledge for integrated policy analysis
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348538

Abstract (NL)

Doelstelling project
De toekomst van Nederland kan worden gezien als het resultaat van drie soorten ontwikkelingen die onderling samenhangen, maar elk ook een eigen dynamiek hebben:
- ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving,
- ontwikkeling van preferenties en van gedrag/instituties.
- ontwikkeling op het lokale en regionale schaalniveau (bestuurlijk, fysisch) worden sterk beïnvloed door processen op nationaal en internationaal niveau.
De noodzaak om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, preferenties, instituties en gedrag op verschillende schaalniveaus met elkaar te verbinden voor integrale beleidsanalyse, vraagt om de verdere ontwikkeling van (organisatie) processen en concepten, methoden en instrumenten voor combinatie van kennis van verschillende schaalniveaus en van verschillende typen. Het vermogen om kennis te kunnen combineren wordt gezien als onmisbaar om complexe vraagstukken aan te kunnen pakken.

Resultaten
Het resultaat is versterking van de kwaliteit en doelmatigheid van integrale beleidsanalyses van het PBL.
Het projectresultaat dient als bouwsteen voor de wettelijke producten in het kader van de Natuurplanbureaufunctie. Het resultaat draagt bij aan een of meer van de functies signaleren , evalueren en verkennen van de periodieke rapporten uit de Natuurplanbureaufunctie.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. R.W. Verburg

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation