KNAW

Research

Data network agriculture and horticulture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Data network agriculture and horticulture
Period 01 / 2012 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1348539

Abstract (NL)

Doelstelling project
Binnen onderzoek is er behoefte aan datamateriaal dat voldoende representatief en betrouwbaar is, zodat onderzoekers daar wetenschappelijk verantwoorde conclusies op kunnen baseren.

Het doel van het Bedrijven Informatie Net land- en tuinbouw is het voortzetten van de gegevensverzameling op 1500 bedrijven over het boekjaar 2011 en 2012. Het informatienet bevat een breed scala aan gegevens en beslaat zowel land- en tuinbouwbedrijven als visserij- en bosbouwbedrijven.

Dit project verzamelt die informatie van 1500 bedrijven uit de primaire land- en tuinbouw. Het betreft voor 1225 bedrijven (= streefaantal) behalve financiƫle gegevens ook gegevens over o.a. inkomen buiten bedrijf, verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, organische mest en energie. Voor een deel van de bedrijven (275) worden de data ingekocht via accountantskantoren en blijft de verzameling beperkt tot de financiƫle kengetallen.

Resultaten
Resultaten zijn:
Dataverzameling voor circa 1225 steekproefbedrijven over boekjaar 2011 afgerond
1500 bedrijven over boekjaar 2011 aangeleverd bij de EU commissie
1225 bedrijven in de MVO variant over boekjaar 2012 voor 45% vastgelegd.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. B.E. Douma

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation