KNAW

Research

Soil resistance in the changing rural area

Pagina-navigatie:


Update content


Title Soil resistance in the changing rural area
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348540

Abstract (NL)

Doelstelling project
Vitale bodems zijn het fundament van de groenblauwe ruimte. Met hun opslag-, transport- en (bio)chemische transformatiecapaciteit vormen ze een belangrijke schakel in de kringloop en beschikbaarstelling van water en nutriƫnten. De aanwezige ecosystemen bieden natuurlijke weerbaarheid tegen biotische en abiotische stressoren. Een onlosmakelijk onderdeel van duurzaam gebruik en ontwikkeling van de groenblauwe ruimte is daarom benutting en bevordering van de bodemgezondheid.

Om de veerkracht van de bodemgezondheid ten aanzien van deze veranderingen in klimaat en ruimtegebruik te kunnen inschatten is meer kennis nodig over de wijze waarop het bodemecosysteem reageert.

Het doel van het project is inzicht te verkrijgen in de effecten van extreme bodemvernatting op het bodemecosysteem in relatie tot bodemweerbaarheid, en methoden om deze effecten aan de hand van enzymen in de bodem te monitoren.

Resultaten
Resultaten van dit project zijn:
Monitoringsmethoden van bodemgezondheidsparameters en de effecten van bodemvernatting
Verslag en wetenschappelijke publicatie.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. J. Postma
Project leader Dr.ir. L.H. Stevens

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation