KNAW

Onderzoek

Accommoderen van ruimte voor sport

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Accommoderen van ruimte voor sport
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1348629
Leverancier gegevens Mulier Instituut

Samenvatting

Het doel van de programmalijn 'Het accommoderen van ruimte voor sport' is het vergroten van het inzicht in de betekenis van het accommoderen van ruimte voor sport voor de deelname, organisatie en de beleving van sport. Dit moet enerzijds bijdragen aan een versterking van de theorie over de vormgeving van sportpraktijken, in het bijzonder de rol van 'aanbodsfactoren' hierin, en anderzijds tot handreikingen voor het sportvoorzieningenbeleid. In het verlengde van deze doelstelling staan in deze programmalijn de volgende drie zaken centraal: 1. Het doen van secundaire analyses op bestaande gegevensbestanden over sportvoorzieningen gericht op meer inzicht in de relatie sportinfrastructuur - sportdeelname en het ontwikkelen van richtlijnen, benchmarks, normen, enzovoort ten behoeve van de planning, het beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen; 2. het doen van (vergelijkend) onderzoek naar de totstandkoming, het beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen; 3. het doen van (vergelijkend) onderzoek naar de 'betekenis' van de sportvoorziening voor de beoefening, organisatie en beleving van sport.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Co-promotor Drs. R. Hoekman
Onderzoeker S. Bakker (MSc)
Projectleider Dr.ir. H.J.J. van der Poel

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie