KNAW

Zoeken in NARCIS

Zoektermen in zoekveld

 • Klik het zoekveld aan en vul één of meer woorden in. Alle zoektermen komen dan in het record voor.
  Bijvoorbeeld: sociale zekerheid economische crisis
 • Gebruik zowel Nederlandse als Engelse termen.
  Bijvoorbeeld: zoek op mensenrechten, maar ook op human rights
  Dus: mensenrechten or human rights
 • Aanhalingstekens kunnen worden gebruikt om de woordcombinaties te vinden. Bijvoorbeeld: "cancer therapy". Hiermee vindt u records waarin de woorden "cancer" en "therapy" direct na elkaar moeten voorkomen.
 • Woorden kunt u afbreken met een asterisk: *
  Bijvoorbeeld: jeugd* geeft ook alle records over jeugdbescherming, jeugdigen, jeugdrecht, jeugdzorg et cetera.
 • Zoeken op naam: zoek op achternaam of op achternaam en voorletters.
  Bijvoorbeeld: jansen / jjg jansen / j.j.g. jansen / jansen jjg / jansen j.j.g.
 • Gebruik géén voornamen van auteurs of onderzoekers. Deze worden vaak niet weergegeven.
 • Het zoeken op naam en instituutsnaam zal vaak niet tot het gewenste resultaat leiden. Verbreed dan uw vraag.
  Bijvoorbeeld: "icke universiteit leiden" geeft geen resultaat; "icke leiden" wel; "icke" geeft nog meer records.

Booleaans zoeken in zoekveld

U kunt ook ‘booleaans’ zoeken met ‘and’,‘or’ en ‘not’.

 • Als alle woorden in het document moeten voorkomen, combineer meerdere woorden met 'and'
 • Zoekt u met synoniemen, gebruik dan 'or'.
 • Wilt u woorden uitsluiten, gebruik dan 'not'.

  Bijvoorbeeld:
  • jeugd and kind: Records bevatten zowel 'jeugd' als 'kind'.
  • jeugd or kind: Records bevatten ofwel 'jeugd' of 'kind' of beide termen.
  • (jeugd or kind) and taal: Records bevatten ofwel 'jeugd' of 'kind' of beide, en tevens 'taal'.
  • jeugd not criminaliteit: Records bevatten 'jeugd' maar niet 'criminaliteit'.
  • +jeugd -crimineel: Records bevatten 'jeugd' en bevatten niet de term 'crimineel'.

Facet gebaseerd zoeken

Als u hebt gezocht, dan kunt u het zoekresultaat verfijnen via de facetten weergegeven aan de linkerkolom. Dit verschilt per type waarin u heeft gezocht.
Bijvoorbeeld:
Bij het zoekresultaat in de SUBSET publicaties kunt u daarna verder inperken op de instelling waarvan de publicatie afkomstig is.

Zoeken op HOMEPAGE of in SUBSET

HOMEPAGE

 • U zoekt op ALLE informatietypen van NARCIS.
 • Via de homepage kunt u ook direct in één van de subsets van NARCIS zoeken. Klik dan op Publicaties of Onderzoek of Organisaties of Personen of Datasets.

SUBSETS

 • Klik het zoekveld aan en vul één of meer woorden in, of zoek booleaans (zie boven).

SUBSET Publicaties

Geeft toegang tot (Open Access) publicaties (ook proefschriften) en andere onderzoeksresultaten van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en een aantal onderzoeksinstellingen.

 • U kunt met termen zoeken uit de titel van de publicatie, trefwoorden, samenvatting, auteursnaam.

SUBSET Open Access Publicaties

Geeft toegang tot Open Access publicaties (ook proefschriften) en andere onderzoeksresultaten van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en een aantal onderzoeksinstellingen.

 • U kunt met termen zoeken uit de titel van de publicatie, trefwoorden, samenvatting, auteursnaam.

SUBSET Onderzoek

Geeft toegang tot informatie over lopend onderzoek en recentelijk afgesloten onderzoek in Nederland.

 • U kunt met termen zoeken uit de titel van het onderzoekproject- of -programma en de samenvatting.

SUBSET Organisaties

Geeft toegang tot informatie over onderzoeksinstituten in Nederland.

 • U kunt met termen zoeken uit de naam van het instituut, de taakstelling, onderzoeksprojecten van een instituut.

SUBSET Personen

Geeft toegang tot informatie over wetenschappers in Nederland.

 • U kunt met termen zoeken op expertise, onderzoeksprojecten, naam van de onderzoeker, naam van het instituut.

SUBSET Datasets

Geeft toegang tot informatie over datasets op het gebied van sociale wetenschappen en humaniora in Nederland (deze zijn afkomstig van het instituut DANS).

 • U kunt met termen zoeken uit de titel, trefwoorden en samenvatting, naam van een onderzoeker.

Verdere vragen of hulp nodig bij zoeken?

Neem dan contact op met narcis@dans.knaw.nl

Omhoog


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie