KNAW

Research

The perception of child problem behavior. The role of informant personality and context

Pagina-navigatie:


Update content


Title The perception of child problem behavior. The role of informant personality and context
Period 01 / 1998 - 02 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1266597

Abstract (NL)

Klinisch psycholoog Gert Kroes deed onderzoek naar het diagnosticeren van probleemgedrag bij kinderen. In de klinische praktijk komt informatie over het functioneren van een kind van verschillende informanten zoals de ouders, leerkrachten, andere professionals en de kinderen zelf. Hun oordeel loopt nogal eens uiteen, omdat ze het kind onder zeer verschillende omstandigheden waarnemen: gedragsproblemen bij kinderen kunnen situatiespecifiek zijn. De informatie over die problemen kan echter ook informantspecifiek zijn, waarbij de eigenschappen van de informanten de informatie kleuren. Kroes stelt vast dat ondanks het feit dat onafhankelijke beoordelaars beter getraind zijn in het observeren en beoordelen van kinderen juist bekenden betere en nauwkeuriger beoordelaars zijn. Verder bleek dat moeders bij het beoordelen van video-opnames van hun kind niet beïnvloed worden door hun eigen persoonlijkheid, terwijl dat juist wel het geval was bij leerkrachten en groepsleiders. Voor een nauwkeurig beeld van de beoordeling van gedragsproblemen is er volgens de promovendus onderzoek bij grotere populaties nodig.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. E.E.J. de Bruyn
Supervisor Prof.dr. J.W. Veerman
Doctoral/PhD student Dr. G. Kroes

Classification

D51000 Psychology
D54000 Pedagogics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation