KNAW

Research

The growth of the collective bargaining economy. Comparative study into...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The growth of the collective bargaining economy. Comparative study into the development of national consultative bodies of entrepreneurs and government in the Netherlands and Flanders-Belgium between ca. 1920-1970
Period 01 / 2000 - 06 / 2005
Status Completed
Research number OND1276493
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Het voorgestelde project beoogt meer inzicht te krijgen in overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling van de overlegeconomie in Nederland en Vlaanderen-België tussen omstreeks 1920 - 1970 door middel van een vergelijkend onderzoek naar nationale overlegorganen van overheid en sociale partners, waarbij de aandacht in het bijzonder zal uitgaan naar de werkgeverskant. De vraagstelling luidt: hoe ontwikkelden zich in deze periode het netwerk van nationale overlegorganen van ondernemers en overheid in Nederland en Vlaanderen-België alsmede de aard legitimering en inhoud van het overleg, in welk opzicht deden zich verschillen of overeenkomsten voor en waardoor kunnen eventuele discrepanties in ontwikkeling worden verklaard? Het onderzoek omvat drie componenten: - Reconstructuctie van het netwerk van nationale overlegorganen tussen overheid en sociale partners in Nederland en Vlaanderen-België in de periode tussen omstreeks 1920 - 1970, waarbij zowel wordt gelet op structurele aspecten zoals oprichting, doelstellingen, samenstelling en formele onderlinge relaties als op sociaal-culturele kenmerken zoals recrutering en mate van professionalisering van de leden. - Analyse van de onwikkeling in aard, legitimering en inhoud van het overleg, waarbij zowel wordt gelet op het verloop van het overleg, de groei van een 'overlegcultuur' en de uitleg en rechtvaardiging van het overleg tegenover de achterban als op de wijze waarop bepaalde 'issues' in het overleg worden behandeld en de manier waarop deze worden geselecteerd. - Vergelijking van de onwikkeling van de nationale overlegorganen in Nederland en Vlaanderen-België in de periode tussen omstreeks 1920 - 1970, waarbij wordt geanalyseerd in hoeverre zich verschillen of overeenkomsten in de hiervoor genoemde aspecten voordoen en hoe eventuele discrepanties aan achterliggende verschillen in sociaal-economische ontwikkelingen, ideologieën en politieke cultuur kunnen worden gerelateerd.

Related organisations

Related people

Researcher Dr. D.J.G. Arnoldus
Project leader Prof.dr. C.A. (Karel) Davids
Project leader Dr. G. Devos
Doctoral/PhD student Drs. C. Helderman
Doctoral/PhD student I.P.C. Wijnens

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation