KNAW

Research

Autism and attachment security

Pagina-navigatie:


Update content


Title Autism and attachment security
Period 04 / 2001 - 06 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.nieuws.leidenuniv.nl/content_docs/Promoties_juni_2006/rutgers_samenvatting.pdf
Research number OND1283808
Data Supplier ISED

Abstract (NL)

Men heeft lang gedacht dat kinderen met autisme, door hun problemen in sociale interacties en communicatie, niet in staat zijn om een emotionele band te ontwikkelen met hun ouders, met andere woorden zich te hechten aan hun ouders. Empirisch onderzoek heeft echter laten zien dat kinderen met autisme wel degelijk gehechtheidsgedrag laten zien (Buitelaar, 1995). Uit onze meta-analyse bleek dat kinderen met autisme wel minder vaak veilig gehecht zijn dan kinderen zonder autisme. Dat geldt echter alleen voor kinderen met strikt gedefinieerd autisme en kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Het observeren van gehechtheid in een natuurlijke situatie heeft verschillende voordelen. De Attachment Q-sort (AQS; Vaughn & Waters, 1990; Waters, 1995) is ontwikkeld voor thuisobservatie van gehechtheid bij normale kinderen, maar gebruik ervan bij kinderen met autisme blijkt gerechtvaardigd op grond van een studie onder 59 experts. Uit de literatuur komt naar voren dat de opvoeding van kinderen met autisme een groot beroep doet op de ouders. In onze studie bleek echter dat ouders van kinderen met autisme goed lijken om te kunnen gaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het opvoeden van hun kind met autisme.

Related organisations

Related people

Classification

D54000 Pedagogics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation