KNAW

Research

SCARLET - Utilization biomass for the production of hydrogen and carbon dioxide

Pagina-navigatie:


Update content


Title SCARLET - Utilization biomass for the production of hydrogen and carbon dioxide
Period 04 / 2004 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1298675

Abstract (NL)

Uit de glastuinbouw komen grote hoeveelheden organische reststromen vrij. De bedoeling van dit project, onder de naam SCARLET, is om deze biomassa te benutten voor de productie van waterstof (H2) en koolzuur (CO2). De waterstof is te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit en warmte, en het koolzuur voor de bemesting van de planten in de kassen. De glastuinbouw produceert jaarlijks 400.000 ton organische reststof, waaruit met de SCARLET-technologie ruim 75 miljoen m3 aardgasequivalent energie kan worden geproduceerd.
De technologie waarop SCARLET zich richt, is de thermische behandeling van biomassa met behulp van superkritisch water. Onderzoek heeft laten zien dat het organisch materiaal in een mengsel van biomassa en water bij een druk van 330 bar en een temperatuur van 600 ┬░C effectief wordt omgezet in waterstof en koolzuur. Meer dan 70 procent van de energie in de biomassa komt dan vrij in de vorm van waterstof die op een schone manier kan worden verbrand om elektriciteit en warmte op te wekken. Met behulp van expansie kan ook het geproduceerde koolzuur worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. Vervolgens is het koolzuur te gebruiken voor de bemesting in de kassen.
Omdat het proces in water verloopt, is de technologie speciaal geschikt voor natte reststromen zoals die bijvoorbeeld in de glastuinbouw vrijkomen. Er bestaan echter veel meer natte reststromen. Het toepassingspotentieel is dan ook veel groter. De technologie biedt tevens perspectief voor de productie van waterstof voor brandstofcellen of voor de productie van chemicali├źn uit synthesegas.
SCARLET richt zich op tal van wetenschappelijke en technische onderwerpen. Het gaat met name om de voorbewerking van de organische reststromen om in de hogedrukreactor te kunnen worden gepompt, de conversie in superkritisch water naar waterstof en CO2, het conditioneren en reinigen van het productgas, de winning van CO2 voor bemesting en elektriciteitsproductie, en de omzetting van de waterstof in elektriciteit en warmte. Het is de bedoeling om op pilot-schaal de verschillende processtappen uit te voeren. Uiteindelijk zal een voorontwerp voor een praktijkinstallatie voor de tuinbouw worden gemaakt.
Het consortium dat aan dit project werkt, bestaat uit partijen die elk een ander onderdeel van de ontwikkeling kunnen aanpakken. LTO en VVR brengen kennis in over de tuinbouw in het algemeen en over de levering van biomassa. Urschel en Promikron gaan zich bezighouden met de voorbewerking van de biomassa, SPARQLE en TNO met de conversie en ook de voorbewerking. Hexion gaat in het project over de gasbehandeling, terwijl Atlas Copco zich gaat bezighouden met CO2-afscheiding en energieterugwinning. Stork Industry Services gaat de installatie ontwerpen.

Related organisations

Secretariat TNO (TNO)

Related people

Project leader J.A. Zeevalkink

Classification

D13300 Organic chemistry
D14220 Engines, energy converters
D14530 Fuel technology
D14800 Energy
D15500 Atmospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation