KNAW

Research

The Competency Concept Revealed. Its Nature, Relevance and Practice

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Competency Concept Revealed. Its Nature, Relevance and Practice
Period 12 / 2003 - 02 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1303258
Data Supplier Kurt Lewin Instituut

Abstract

The aim of this study is to identify the conditions under which the implementation of a competency management system will be effective and efficient, and to identify the factors that contribute positively to the success of such a system. During the past decades competencies have become an important management topic. Many companies have incorporated competency management systems and the use of these systems may bring about many advantages. Behavioral guidelines are given, performance standards are evident, and consequently, communication between employer and employee might improve. Unfortunately, in practice, these systems often seem to be ineffective and therefore their usefulness becomes a point of discussion. Although competencies are used as building blocks for selection, for performance management and several other human resource purposes, there is no agreement on the definition of competency. This causes confusion, especially amongst employees. We assume that employees often aren t given the opportunity to exert influence on the process and/or are poorly informed. Consequently, competency management systems are often considered to be tools of management and resistance might be offered. Furthermore, it is expected that the systems are often implemented rigidly and therefore applications show no flexibility and can not be adapted to situational requirements. To test the assumptions literature will be reviewed, interviews will be conducted and questionnaires developed. Findings will be empirically tested in several case studies (pro- and retrospective).

Abstract (NL)

De afgelopen decennia is de populariteit van het competentiebegrip sterk toegenomen. Steeds meer organisaties integreren competenties in human resource activiteiten. Toch is er weinig bekend over de aard van competenties, over de relaties tussen competenties en effectiviteit en over het gebruik van competenties in de praktijk. In het proefschrift van Hanneke Heinsman wordt het competentiebegrip nader bekeken. Uit het onderzoek van Heinsman blijkt dat competentiebeoordelingen in een assessmentcontext worden gebaseerd op cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid en op het gedrag dat is vertoond in een rollenspel. Zo wordt de beoordeling van competenties uit het Denken-domein (bijvoorbeeld oordeelsvorming en plannen) voornamelijk gebaseerd op de cognitieve vaardigheden. Bij de beoordeling van competenties uit het Voelen- (bijvoorbeeld samenwerken en inlevingsvermogen) en Kracht-domein (bijvoorbeeld overtuigingskracht en doorzettingsvermogen) zijn vooral de persoonlijkheid en het gedrag van belang. Verder toont Heinsman aan dat competenties gerelateerd zijn aan commerciële effectiviteit en leiderschapseffectiviteit èn dat competenties, naast cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid, en prestatie op het rollenspel, daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de voorspelling van de beide vormen van effectiviteit. Bovendien blijkt de belangrijkste toepassing van competenties, competentiemanagement, gebaat bij een implementatieproces waarin betrokkenheid en participatie centraal staan. Het betrekken van medewerkers bij de invoering zorgt voor een meer positieve houding ten opzichte van competentiemanagement en voor een sterker gevoel van controle. Beide dragen bij aan het uiteindelijke gebruik van competentiemanagement door medewerkers. Competenties zijn, volgens Heinsman, daarom meer dan oude wijn in nieuwe zakken en kunnen, mits juist ingezet en organisatiebreed gedragen, ook in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.L. Koopman
Supervisor Prof.dr. J.J. (Jaap) van Muijen
Doctoral/PhD student Dr. H. Heinsman

Classification

D51000 Psychology
D70100 Personnel administration and management

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation