KNAW

Research

The role of stress in the etiology of asthma: a multidisciplinary approach

Pagina-navigatie:


Update content


Title The role of stress in the etiology of asthma: a multidisciplinary approach
Period 05 / 2008 - 06 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1329349
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

Asthma is a typical multifactorial disease, with many pathways affecting each other and involved in its etiology. Host factors like genetic predisposition increase an individual?s risk to develop asthma. It is known that a variety of environmental risk factors can trigger the development of asthma, presumably in genetically prone subjects. However, in the past few years studies on the role of genetic predisposition in relation to e.g. environmental exposures like air pollution, could not explain the increasing incidence of asthma worldwide. Recent studies in the field of psychoneuroimmunology have shown links between psychosocial stress, the central nervous system, and alterations in immune and endocrine function, and currently provide several plausible biological pathways that pin point to a potential role of stress in the etiology of asthma. We aim to study the role of stress in the etiology of asthma in a cohort of adolecents sampled from the general population. First, we will study the role of occurrence versus impact of stressors, what the role of timing of stress is on incidence of asthma, and whether the effect of stress on incidence of asthma is modified by familiar predisposition. Secondly, we aim to study the physiological, psychiological, and behavioral mechanisms via which stress contributes to asthma development. METHODS The study will be performed in the TRacking Adolescents? Individual Lives Survey (TRAILS), a population-based cohort study including inhabitants of five communities in the North of the Netherlands, born between October 1st 1989 and September 30th 1990 (n=2,230). These adolescents are being studied biannually from age 10 at least until age 25, in order to assess the development of mental and somatic health from preadolescence into adulthood. At the first survey (T1) data on the child?s developmental history and somatic health, perinatal circumstances and care utilization up till the age of 10 were collected. Data on lifetime stress, life-style variables (of both parents and children), family functioning and personality of the child were collected, and biological parameters such as weight and height and HPA axis and ANS function were assessed, and presence of asthma(-like symptoms) was determined. At the second survey (T2; 2 to 3 years after baseline T1, mean age 13.6 yrs) all the parameters that were measured at T1 were repeated, except for the data on HPA axis and ANS function. At the third survey (T3; 2 to 3 years after T1), in addition to the parameters measured at T2, a shuttle run test, lung function (peak expiratory flow), bronchial hyperresponsiveness, and total IgE were measured, being asthma related phenotypes. Additionally, the perception of dyspnea before and after the SRT is measured, which might enlight the relation between objectively determined lung function parameters, and subjectively experienced burden of disease. EXPECTED RESULTS This study will be the first in which an integrated multidisciplinary approach will be used in order to unravel the role of stress in the etiology of asthma, and the relative contribution of the mediating mechanisms to the onset of asthma at different ages will be quantified. The results will clarify in what circumstances and via which mechanisms stress influences asthma development, and indicate possible intervention strategies aimed at reducing the effects of stress as a causative factor in the development of asthma.

Abstract (NL)

Astma wordt veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld een erfelijke aanleg, allergeen- en sigarettenrookblootstelling. Een factor die mogelijk ook bijdraagt aan het ontstaan van astma is psychosociale stress. Psychosociale stress is de spanning die ontstaat wanneer iemand de eisen die de omgeving stelt niet meer aankan. Dit heeft allerlei effecten, zowel lichamelijk, psychologisch als ook op gedrag. De lichamelijke effecten van stress gaan via twee speciale stress-systemen. Het snelle systeem reageert direct op stress door het vrijmaken van de hormonen adrenaline en noradrenaline. Wat later reageert het systeem dat ervoor zorgt dat de niveaus van het stresshormoon cortisol stijgen in het bloed. Als mensen chronische stress ervaren, zorgen onder andere de hormonen afkomstig van deze stress-systemen ervoor dat de afweerreactie verstoord raakt, en dat kan dan bijdragen aan het ontstaan van astma. Stress heeft ook gedragseffecten: mensen die chronische stress ervaren gaan eerder roken en ongezond eten dan mensen die geen stress ervaren, en dat verhoogt ook weer de kans op astma. Tenslotte zijn er ook nog psychologische effecten van stress: mensen die onder stress staan raken in zichzelf gekeerd en merken daardoor meer van de processen die zich in hun lichaam afspelen. Dit betekent dus dat ze het eerder zullen opmerken als ze benauwd zijn en dus ook eerder een astmadiagnose zullen krijgen. Het idee dat stress een rol zou spelen bij astma is al heel oud en gebaseerd op klinische observaties dat het astma verslechtert in tijden van stress. Toen duidelijk werd dat astma een ontsteking was die door een ontregeld afweersysteem werd veroorzaakt, is het idee van stress aanvankelijk afgezworen. Maar in de laatste jaren heeft een nieuw medisch vakgebied, de psychoneuroimmunologie, laten zien dat er veel verbanden zijn tussen hersenen en afweersysteem, en dat psychosociale stress leidt tot verstoringen in het afweersysteem. Ook is de arts-patiënt relatie veranderd en gelijkwaardiger geworden, en is er behoefte aan dokters die de patiënt in plaats van de ziekte behandelen. Een meer holistische benadering dus, in overeenstemming met ontwikkelingen in de geneeskunde waarbij de kunstmatige scheiding tussen lichaam en geest vervaagt.Inmiddels zijn enkele onderzoeken gedaan naar psychosociale stress als risicofactor voor astma. Deze hebben uitgewezen dat astmapatiënten voordat ze de ziekte kregen gemiddeld gezien meer ernstige gebeurtenissen hebben meegemaakt dan mensen die geen astma ontwikkelden. Onlangs heeft een proefdieronderzoek uitgewezen dat jonge muizen die stress ondergaan gevoeliger zijn om astma te ontwikkelen bij blootstelling aan allergeen. Het doel van ons project is tweeledig. Ten eerste willen we weten in hoeverre psychosociale stress het risico op astma verhoogt. Maar stress is natuurlijk niet te voorkomen, dus dit onderzoek is pas nuttig voor de patiënt als we weten hoe we de effecten van stress op de gezondheid kunnen voorkomen. Ten tweede willen we daarom weten hoe stress door bijvoorbeeld lichamelijke veranderingen, gedragsveranderingen, en psychologische veranderingen de kans op astma vergroot. Dit onderzoeken we bij 2230 deelnemers van de studie TRAILS, die worden gevolgd vanaf 10 jaar tot ze 25 jaar oud zijn. Deze deelnemers zijn regelmatig onderzocht op stressfactoren. We gaan nu bestuderen of en op welke manier deze stressfactoren uit het verleden hebben bijgedragen aan het ontstaan van astma.

Related organisations

Related people

Classification

D21800 Immunology, serology
D23220 Internal medicine
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation